25 noiembrie 2020 Publicat de admin

TVA de 5% din ianuarie 2021

Casele și apartamentele cu o suprafață utilă de maximum de 120 mp, a căror valoarea nu depășește 140.000 Euro (casă+teren) vor beneficia de o cotă TVA redusă la vânzare, de 5%, începând cu 01.01.2021. Măsura este menită să stimuleze piața imobiliară.

Astfel, prin Legea nr. 248/2020, publicată în Monitorul Oficial și care va intra în vigoare la 01.01.2021, a fost majorat plafonul prevăzut în Codul Fiscal pentru aplicarea cotei reduse TVA de 5% de la 450.000 lei la 680.000 lei (140.000 Euro). Având în vedere că în această categorie de preț/suprafață se desfășoară majoritatea tranzacțiilor de pe piața imobiliară, reducerea este una semnificativă.

Practic, dacă ați încheiat o promisiune de vânzare-cumpărare pentru un apartament/casă în valoare de 100.000 Euro + TVA și urmează să vă fie predat după 01.01.2021, în loc de 119.000 Euro (cât ar rezulta aplicând cota standard TVA de 19%) veți plăti suma finală de 105.000 Euro, reprezentând 100.000 Euro + 5% TVA. Așadar, dacă sunteți persoană fizică și doriți să achiziționați un apartament/casă/duplex de până la 120 mp și 140.000 Euro, recomandarea noastră este să efectuați tranzacția după 01.01.2021.

De asemenea, dacă aveți un antecontract încheiat în prezent, urmând să încheiați contractul autentic de vânzare-cumpărare, încercați să amânați încheierea până după 01.01.2021. Asta dacă valoarea tranzacției este între 450.000 lei și 680.000 lei – dacă este sub 450.000 lei, beneficiați de TVA redus și în prezent iar dacă este peste 680.000 lei nu veți beneficia de TVA redus nici după 01.01.2021.

Redăm mai jos textul integral al articolului 291 din Codul Fiscal așa cum va arăta el din 01.01.2021:

Art. 291: Cotele
1. Cota standard se aplică asupra bazei de impozitare pentru operaţiunile impozabile care nu sunt scutite de taxă sau care nu sunt supuse cotelor reduse, iar nivelul acesteia este:
a) 20% începând cu data de 1 ianuarie 2016 şi până la data de 31 decembrie 2016;
b) 19% începând cu data de 1 ianuarie 2017.
2. Cota redusă de 9% se aplică asupra bazei de impozitare pentru următoarele prestări de servicii şi/sau livrări de bunuri:
a) livrarea de proteze şi accesorii ale acestora, definite prin normele metodologice conform legislaţiei specifice, cu excepţia protezelor dentare scutite de taxă conform art. 292 alin. (1) lit. b);
b) livrarea de produse ortopedice;
c) livrarea de medicamente de uz uman şi veterinar;
d) [textul din Art. 291, alin. (2), litera D. din titlul VII, capitolul VIII a fost abrogat la 01-nov-2018 de Art. III, punctul 4. din Ordonanta urgenta 89/2018]
e) livrarea următoarelor bunuri: alimente, inclusiv băuturi, cu excepţia băuturilor alcoolice, destinate consumului uman şi animal, animale şi păsări vii din specii domestice, seminţe, plante şi ingrediente utilizate în prepararea alimentelor, produse utilizate pentru a completa sau înlocui alimentele, cu excepţia celor prevăzute la alin. (3) lit. k). Prin normele metodologice se stabilesc codurile NC corespunzătoare acestor bunuri;
(2) prevederi din Art. 1 (Instructiuni din 2018) la data 06-dec-2018 pentru Art. 291, alin. (2), liniuța E din titlul VII, capitolul VIII    
Vedeţi mai multe
prevederi din Art. 2 (Instructiuni din 2018) la data 06-dec-2018 pentru Art. 291, alin. (2), liniuța E din titlul VII, capitolul VIII    
Vedeţi mai multe
f) [textul din Art. 291, alin. (2), litera F. din titlul VII, capitolul VIII a fost abrogat la 01-nov-2018 de Art. III, punctul 4. din Ordonanta urgenta 89/2018]
g) livrarea apei pentru irigaţii în agricultură;
h) livrarea de îngrăşăminte şi de pesticide utilizate în agricultură, seminţe şi alte produse agricole destinate însămânţării sau plantării, precum şi prestările de servicii de tipul celor specifice utilizate în sectorul agricol, prevăzute prin ordin comun al ministrului finanţelor publice şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.
i) serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare.
3. Cota redusă de 5% se aplică asupra bazei de impozitare pentru următoarele livrări de bunuri şi prestări de servicii:
a) manuale şcolare, cărţi, ziare şi reviste, cu excepţia celor destinate exclusiv sau în principal publicităţii;
b) serviciile constând în permiterea accesului la castele, muzee, case memoriale, monumente istorice, monumente de arhitectură şi arheologice, grădini zoologice şi botanice, bâlciuri, parcuri de distracţii şi parcuri recreative ale căror activităţi sunt încadrate la codurile CAEN 9321 şi 9329, potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN, actualizată prin Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007, târguri, expoziţii şi evenimente culturale, evenimente sportive, cinematografe, altele decât cele scutite conform art. 292 alin. (1) lit. m);
c) livrarea locuinţelor ca parte a politicii sociale, inclusiv a terenului pe care sunt construite. Terenul pe care este construită locuinţa include şi amprenta la sol a locuinţei. În sensul prezentului titlu, prin locuinţă livrată ca parte a politicii sociale se înţelege:
1. livrarea de clădiri, inclusiv a terenului pe care sunt construite, destinate a fi utilizate drept cămine de bătrâni şi de pensionari;
2. livrarea de clădiri, inclusiv a terenului pe care sunt construite, destinate a fi utilizate drept case de copii şi centre de recuperare şi reabilitare pentru minori cu handicap;
3. livrarea de locuinţe care au o suprafaţă utilă de maximum 120 m2, exclusiv anexele gospodăreşti, a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depăşeşte suma de 140.000 euro, echivalent lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, achiziţionate de persoane fizice. Suprafaţa utilă a locuinţei este cea definită prin Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Anexele gospodăreşti sunt cele definite prin Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Cota redusă se aplică numai în cazul locuinţelor care în momentul vânzării pot fi locuite ca atare.
4. livrarea de clădiri, inclusiv a terenului pe care sunt construite, către primării în vederea atribuirii de către acestea cu chirie subvenţionată unor persoane sau familii a căror situaţie economică nu le permite accesul la o locuinţă în proprietate sau închirierea unei locuinţe în condiţiile pieţei.
d) cazarea în cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu funcţie similară, inclusiv închirierea terenurilor amenajate pentru camping;
e) serviciile de restaurant şi de catering, cu excepţia băuturilor alcoolice, altele decât berea care se încadrează la codul NC 22 03 00 10;
(2)prevederi din Art. 1 (Instructiuni din 2018) la data 06-dec-2018 pentru Art. 291, alin. (3), liniuța E din titlul VII, capitolul VIII    
Vedeţi mai multe
 prevederi din Art. 2 (Instructiuni din 2018) la data 06-dec-2018 pentru Art. 291, alin. (3), liniuța E din titlul VII, capitolul VIII    
Vedeţi mai multe
f) dreptul de utilizare a facilităţilor sportive ale căror activităţi sunt încadrate la codurile CAEN 9311 şi 9313, potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN, actualizată prin Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007, în scopul practicării sportului şi educaţiei fizice, altele decât cele scutite conform art. 292 alin. (1) lit. l).
g) transportul de persoane cu trenurile sau vehiculele istorice cu tracţiune cu aburi pe linii înguste în scop turistic sau de agrement;
h) transportul de persoane utilizând instalaţiile de transport pe cablu – telecabină, telegondolă, telescaun, teleschi – în scop turistic sau de agrement;
i) transportul de persoane cu vehicule cu tracţiune animală, folosite în scop turistic sau de agrement;
j) transportul de persoane cu ambarcaţiuni folosite în scop turistic sau de agrement.
k) livrarea alimentelor de înaltă valoare calitativă, respectiv produse montane, eco, tradiţionale, autorizate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Livrarea acestor alimente va fi însoţită de copia documentului de recunoaştere/atestare/certificare eliberat de autoritatea competentă, cu excepţia livrării efectuate către consumatorul final.
4. Cota aplicabilă este cea în vigoare la data la care intervine faptul generator, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 282 alin. (2), pentru care se aplică cota în vigoare la data exigibilităţii taxei.
5. În cazul operaţiunilor supuse sistemului TVA la încasare, cota aplicabilă este cea în vigoare la data la care intervine faptul generator, cu excepţia situaţiilor în care este emisă o factură sau este încasat un avans, înainte de data livrării/prestării, pentru care se aplică cota în vigoare la data la care a fost emisă factura ori la data la care a fost încasat avansul.
6. În cazul schimbării cotei se va proceda la regularizare pentru a se aplica cota în vigoare la data livrării de bunuri sau prestării de servicii, pentru cazurile prevăzute la art. 282 alin. (2), precum şi în situaţia prevăzută la alin. (5).
7. Cota aplicabilă pentru importul de bunuri este cota aplicabilă pe teritoriul României pentru livrarea aceluiaşi bun.
8. Cota aplicabilă pentru achiziţii intracomunitare de bunuri este cota aplicată pe teritoriul României pentru livrarea aceluiaşi bun şi care este în vigoare la data la care intervine exigibilitatea taxei.

Sursa: musatoiu.com

Agentia imobiliara ImoPuls – Toate anunturile imobiliare pe localitati si zone

Acest articol a fost scris de admin

Știri asemănătoare

Lista neagră a băncilor: Dacă lucrezi în aceste sectoare,...

Locul de muncă al persoanelor care solicită un credit a devenit un element mult mai important pentru băncile românești în ultimul an, existând cazuri în care consultanții bancari refuză din start o solici...

mai multe detalii
La cât ajung prețurile caselor și vilelor în marile orașe...

În zonele cu potențial turistic, precum județele Prahova și Brașov, interesul pentru achiziția de asemenea proprietăți s-a majorat anul trecut cu peste 50%, în detrimentul segmentului apartamentelor. Se...

mai multe detalii
Majorarea plafonului maxim pentru TVA 5% în cazul locuinț...

Majorarea plafonului maxim pentru cota redusă de TVA de 5% în cazul locuințelor a fost amânată pentru anul viitor. Legea care prevedea creșterea plafonului maxim de preț până la care putea fi aplicată ...

mai multe detalii